www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ АМЬСГАЛ БООГДУУЛАГЧ, ХОРТОЙ БУЮУ ТЭДГЭЭРТЭЙ ИЖИЛ БУСАД ХИЙ БОЛОН БАКТЕРИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ДАЙНД ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ
1925 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж, 1928 оны 2 дугаар сарын 8-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон