www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ИЛРҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ ХЭЛТЭРХИЙН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (I ПРОТОКОЛ)
1980 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр баталж, 1983 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон