www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ НҮД СОХЛОГЧ ЛАЗЕРИЙН ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (IV ПРОТОКОЛ)
1995 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр баталж, 1998 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон