www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нийгмийн даатгалын орон тооны бус байцаагч ажиллуулах/


МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2002 оны 1 дугаар сарын 2-ний өдөр                                                               Дугаар 01                                                                   Улаанбаатар хот