www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх  онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам


ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр                        Дугаар 362                                  Улаанбаатар хот