www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАЙНГА ХАДГАЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ


ҮНДЭСНИЙ АРХИВЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2005 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр                                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот