www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх  маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн  тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ТОГТООЛ
2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр                             Дугаар 02                           Улаанбаатар хот