www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Сонгуулийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн  7.1.1 дэх заалт, 120 дугаар зүйлийн 120.3 дахь хэсэг   Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн  эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ
2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                               Дугаар 05                                  Улаанбаатар хот