www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах тухай хуулийн зарим зүйл  Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг  зөрчсөн эсэх маргааныг хянан  шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ
2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                               Дугаар 07                                                                                   Улаанбаатар хот