www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2016  оны 05 сарын 20 өдөр
     ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ  БҮС НУТГИЙН ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН

  ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН   БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                        МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД