www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2016  оны 05 сарын 20 өдөр
ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ   БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО

   СУУРИН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙ   ТӨСЛИЙН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН

   ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН   БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                        МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД