www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай,  Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл, заалт  Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх  маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ
2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр                                                                                                                      Дугаар 08                                                                                                                                         Улаанбаатар хот