www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Сонгуулийн тухай хуулийн 160 дугаар зүйлийн 160.5 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ
2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                                                                                          Дугаар 09                                                                                                                                         Улаанбаатар хот