www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.6 дахь хэсэг Үндсэн  хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ
2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                                                        Дугаар 10                                                                                        Улаанбаатар хот