www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31  дүгээр зүйлийн 31.6 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн   холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг  дахин хянаж, эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ТОГТООЛ
2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 05                                                                                                                                   Улаанбаатар хот