www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГЭРЭЭНИЙ ЗАРИМ ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНЫ  ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ, ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХАД АНХААРАХ АСУУДЛУУД


МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЗӨВЛӨМЖ
2016 оны 09 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                   Дугаар 3                                                                             Улаанбаатар хот