www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД  ЗААСАН ЗАРИМ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР


МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЗӨВЛӨМЖ
2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр                                                             Дугаар 4                                                           Улаанбаатар хот