www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага шинэчлэн батлах тухай


ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр                          Дугаар 98                                  Улаанбаатар хот