www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Тушаал хүчингүй болгох тухай


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр                                                                        Дугаар А/175                                                                                          Улаанбаатар хот