www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТИР Конвенцийг хэрэгжүүлэх


ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр                           Дугаар А/79                                    Улаанбаатар хот