www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар, түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ, түрээсийн гэрээний сунгалтын загвар, түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай