www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг  бууруулж батлах тухай


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2017 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр                                  Дугаар а/137                                     Даланзадгад