www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай


Улсын бүртгэлийн 2007 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2720 дугаарт бүртгэв.