www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5дах заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ыг шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2015 оны 07 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай. 

3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /С.Адъяасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА                                                С.АДЪЯАСҮРЭН

             ГИШҮҮД                                               Э.АЛТАНБАГАНА

Б.БАЛГАНСҮРЭН

Ч.ДАВААЖАМЦ

Ц.НЯМДОРЖ

                                                                                                 Б.ЧИНБАТ

                                                                                       Э.ЭНХТУЯА