www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ УЛС БОЛОН ГАДААД УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХООРОНД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ
1965 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр баталж, 1966 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон