www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ ДООД ХЯЗГААРЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 138 ДУГААР КОНВЕНЦ
1973 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр баталж, 1976 оны 6 дугаар 19-нд хүчин төгөлдөр болсон