www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон/


БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар  А/349

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэлийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Жагсаалтыг холбогдох яам, агентлаг, аймаг, нийслэлд хүргүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар /Г.Нямдаваа/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү жагсаалтыг холбогдох яам, агентлаг, аймаг, нийслэлд хүргүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар /Г.Нямдаваа/-д үүрэг болгосугай.

САЙД                                            Н.ЦЭРЭНБАТ