www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АЮУЛГҮЙН БҮС ТОГТООХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодисын үйлдвэр, тэсрэх материалын агуулахын/


/УУХҮС, МХЕГ-ын даргын 2018 оны А/92,А/64 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 2009 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр                      Дугаар 121/152                            Улаанбаатар хот