www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХӨДӨӨ АЖ АУЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД, УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
1999 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот