www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,  шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай


ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдөр                                                                          Дугаар 12                                                                                          Улаанбаатар хот