www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай /Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт мөрдөх/


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот