www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ/ /Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2017-01-04-ний А/03 А/04 тушаалаар хүчингүй болсон.


Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2017-01-04-ний А/03 А/04 тушаалаар хүчингүй болсон.

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 1996 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 875 дугаарт бүртгэв

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

1996 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Дугаар 104

Улаанбаатар хот

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэх зааврыг хавсралтаар баталсугай. Зааврыг 1996 оны 6 дугаар сарын 1-нээс эхлэн мөрдсүгэй.

ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                                Б. ПҮРЭВ