www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРЛИГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАРЛИГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. "Дүрэм батлах тухай" Бүгд Найрамдах Ард Монгол Улсын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1988 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 55 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Цэргийн албан хаагчид эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэх тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР