www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох  итгэлцүүр хэрэглэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр                            Дугаар 211                  Улаанбаатар хот