www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн  маягт, гэрээний стандарт, загвар”-ыг шинэчлэн батлах тухай


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр                             Дугаар 212                        Улаанбаатар хот