www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захирамж хүчингүй болгох тухай


СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр                                 Дугаар А/222                          Улаанбаатар хот