www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /мөнгө угаах ба терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, хяналт, шалгалт/


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

            Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/-нд даалгасугай.

                        ДАРГА                                   С. ДАВААСҮРЭН

/СЗХ-ны 2019 оны 212 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

/СЗХ-ны 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

/СЗХ-ны 2020 оны 183 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/