www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Журам батлах тухай /Баривчлах ял эдлүүлэх байрны дотоод журам/ ШШГЕГ даргын 2016-09-28 А/198-аар хүчингүй болгсон.


Энэ тушаал 2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны А/198 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот