www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, БҮСЧЛЭЛ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ

ТАРАГТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр                                                                Дугаар 11/05                                                                                                           Хүрэмт