www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХӨВСГӨЛ СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ


ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

ХӨВСГӨЛ СУМЫН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр                                                Дугаар 08/15                                                        Хөвсгөл сум