www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЭРДЭНЭ СУМЫН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ,  ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ


ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

ЭРДЭНЭ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр                                                                                                                 Дугаар 10/07                                                                                                                                                     Эрдэнэ сум