www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАЗАР НУТГИЙН БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 12/05                                                                                                                                   Чойбалсан