www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ИХХЭТ СУМЫН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


ДОРНГОВЬ АЙМАГ

ИХХЭТ СУМЫН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                                                               Дугаар 09/08                                                                                                                                                                  Иххэт сум