www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай


ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр          Дугаар 02             Улаанбаатар хот