www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай


ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр                                                                                                               Дугаар 03                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот