www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТӨГРӨГ СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, БҮСЧЛЭЛ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ

ТӨГРӨГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр                                                                    Дугаар VIII/05                                                                                                  Хоолт