www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ (БҮС)-ИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦОХ ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГА, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ГАЗРЫН ЗААГ, ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ


ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                     Дугаар 08                                                                                                          Улаанбаатар хот