www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                                                           Дугаар А/51                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот