www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН БИЧИГ БАРИМТЫН ТУХАЙ /ГЕГ, ҮХАҮТанхимын даргын хамтарсан 2018 оны А/95, А/92 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/


/ГЕГ, ҮХАҮТанхимын даргын хамтарсан 2018 оны А/95, А/92 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН БИЧИГ БАРИМТЫН ТУХАЙ

2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр                         Дугаар 705/222                          Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2, 52 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, “Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим”-ын тухай Монгол Улсын хуулийн 6 дугаар зүйл, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2003 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Экспортод гаргаж буй алт, нефть, нүүрс, үнэт чулуу зэрэг байгалийн ашигт малтмалын төрлийн бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас олгосон “Гарал үүслийн гэрчилгээ”-г үндэслэл болгож байхыг харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
2. Гарал үүслийн гэрчилгээг саадгүй олгох ажлыг оновчтой зохион байгуулж ажиллахыг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Гадаад худалдааны бичиг баримт баталгаажуулах газрын дарга /Б.Батжаргал/-д даалгасугай.
3. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн хяналт, шалгалтын хэлтсийн дарга /Ч.Энхтуяа/-д үүрэг болгосугай.
4.Энэ тушаалыг 2004 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА     МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДЭРИЙН ТАНХИМЫН ДАРГА

                  Х.БААТАР                                                                                                                           С.ДЭМБЭРЭЛ
                          2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр улсын бүртгэлийн 2416 дугаарт бүртгэсэн