www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС БОЛОН  ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ


ДУНДГОВЬ АЙМАГ

ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр                                                                                                                       Дугаар 24                                                                                                                                            Гурвансайхан

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС БОЛОН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг Дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “Д” заалт, Монгол Улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн  7 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Гурвансайхан сумын газрын төлбөрийн бүсийг 01 дүгээр хавсралтаар, сумын нутаг дэвсгэрийн үнэлгээний бүсчлэлийн газар эзэмших, ашиглах  зориулалтын ангилал, нэгжид ногдуулах газрын төлбөрийн хувь хэмжээг 02  дугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Л.Өлзийбат/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА                          Р.СҮХБААТАР

/Гурвансайхан сумын ИТХ-ын 2019 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/